International Business Development

Development voor exportadvies

International Business Development

Development voor exportuitvoering

Exportadvies

IBD, International Business Development voor exportadvies

Voor ondernemers met exportambities is het vrijmaken van tijd voor het ontwikkelen van een exportstrategie een belangrijk knelpunt. IBD ondersteunt u graag om internationaal kansen te grijpen en te verwezenlijken. Om succesvol te zijn!

IBD staat bedrijven ter zijde, die internationaal nieuwe markten willen veroveren, nieuwe producten willen introduceren of hun exportbeleid willen professionaliseren. De start van alles: het bepalen van een exportstrategie. Dat is de grondslag van uw exporetactiviteiten.

Samen met IBD worden de juiste antwoorden gegeven op belangrijke vragen. Wat wilt u bereiken: winst of omzet vergroten, of marktaandeel winnen? Wat is uw exportstrategie?  Welke exportpartners zijn er in die markt? Hoe zet u uw product in die markt? Welke marktentreestrategie kiest u?

Strategisch advies bij het maken van een exportplan

IBD heeft de kennis en kunde in huis om u van gedegen advies te voorzien. In een vervolgfase kunnen wij u ook ondersteunen bij de uitvoering van het opgestelde plan.

Wilt u meer weten over uw exportkansen? Neem dan contact op met IBD, International Business Development. Wij helpen u graag verder.

Exportuitvoering

IBD, International Business Development voor exportuitvoering

Als u uw exportstrategie heeft vastgesteld, kunt u met de uitvoering daarvan beginnen. Ook bij de exportuitvoering moet u belangrijke beslissingen nemen. Over samenwerking met exportpartners, over opzetten of optimalisatie van uw exportlogistiek of opzetten of optimalisatie van uw marketing- en salestraject bijvoorbeeld. Ook een heel belangrijk aspect met handel in het buitenland is het opbouwen van kennis van gebruiken en cultuur daar.

IBD heeft in de afgelopen dertig jaar een schat aan ervaring, deskundigheid en relaties opgebouwd. Die zetten wij graag in om uw exportplannen tot een succes te maken.

IBD kan u op alle relevante onderdelen van dienst zijn, en ook in de praktische uitvoering daarvan een rol spelen, als interim exportmanager. Zodat uw exportmanagement vanaf de start professioneel en doelgericht wordt uitgevoerd.

U kunt ons hiervoor voor korte of langere tijd inzetten. Bijvoorbeeld als overbruggingsperiode, zodat u kunt zoeken naar een exportmanager in vaste dienst.  Uiteraard kunnen wij die nieuwe medewerker dan inwerken als u dit wenst.

Wilt u ondersteuning bij de uitvoering van uw exportlannen?

Neem dan contact op met IBD, International Business Development. Wij bespreken graag met u wat onze rol zou kunnen zijn

Exportadvies (SIB)

Nederland is een exportland. Met een steeds internationaler wordende wereld is het voor u als MKB-bedrijf  interessant om na te gaan of er kansen zijn om de stap naar export te maken met uw bedrijf.

Hoe pakt u dat goed aan? Wat zijn uw sterktes? Welke markten bieden kansen? En wat moet u doen om die kansen te pakken?

Coaching Traject (SIB)

IBD biedt coaching aan MKB-bedrijven met exportambities aan. Samen met u onderzoeken wij uw mogelijkheden in het buitenland. U werkt naar een concreet actieplan toe. De kosten hiervan worden via een zgn. SIB-traject door het Ministerie van EZ gedragen. SIB staat voor Starters International Business.

Starters International Business is bedoeld voor MKB-ondernemers:

Voorwaarden

  • U bent MKB-ondernemer.
  • In totaal mag uw onderneming, of de groep waartoe uw onderneming behoort, in het huidige en de twee voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen. Het moment van toezegging is hierbij bepalend.

Meer informatie over het SIB-traject vindt u hier

Wij verzorgen de transport naar onder andere Duitsland, Frankrijk en België.