Als u vragen heeft neem dan contact met ons op.

Naar een duurzame exportstrategie

Uw exportambities legt u vast in een gedegen strategie: de basis van al uw handelen.

U hebt de kennis over uw product en uw bedrijf, IBD weet als geen ander wat de ingrediënten zijn van zo’n strategie. In samenspraak komt een uitgebalanceerd exportadvies tot stand.

Het adviestraject start met een analyse van de exportpotentie van uw bedrijf en een marktverkenning. Waar liggen internationaal de grootste kansen? Wie zijn de concurrenten en geschikte partners? Welke entreestrategie past bij uw internationale beleid?

Is uw exportstrategie eenmaal vastgesteld, dan kan IBD ook een rol nemen bij de uitvoering daarvan.

Exportstrategie

Een gedegen exportstrategie is de basis voor het betreden van buitenlandse markten. Een product kan immers op verschillende manieren op de markt gebracht worden. Analyse is in de eerste fase het sleutelwoord. Er is heel veel informatie over ‘alles’. IBD filtert deze informatie en onderzoekt hoe die ingezet kan worden.

Wij starten intern: samen met u bepalen wij uitgangspunten en doelstellingen, maken sterkte/zwakte analyses en kijken in hoeverre uw bedrijf klaar is voor export. Dan wordt het tijd om te analyseren welke kansen en bedreigingen van potentiële nieuwe markten er zijn voor uw product. Al dat onderzoek geeft u de input om uw exportstrategie te bepalen.

Is die strategie bepaald, dan kunt u –al dan niet samen met IBD- gaan uitzoeken welke concurrenten, afnemers en distributiekanalen er zijn om de landen die u wilt betreden. Misschien is het nodig op onderdelen uw strategie aan te passen. Dat kan te maken hebben met regelgeving of lokale eisen aan recepturen of verpakkingen. Ook belangrijke beslissingen over selectie van partners en markt, positionering en wijze van marktentree komen in deze fase aan bod.