Als u vragen heeft neem dan contact met ons op.

Selectie van de juiste exportpartners

Uw exportambities legt u vast in een gedegen strategie: de basis van al uw handelen.

U hebt de kennis over uw product en uw bedrijf, IBD weet als geen ander wat de ingrediënten zijn van zo’n strategie.  In samenspraak komt een uitgebalanceerd exportadvies tot stand.

Het adviestraject start met een analyse van de exportpotentie van uw bedrijf en een marktverkenning. Waar liggen internationaal de grootste kansen? Wie zijn de concurrenten en geschikte partners?  Welke entreestrategie past bij uw internationale beleid?

Is uw exportstrategie eenmaal vastgesteld, dan kan IBD ook een rol nemen bij de uitvoering daarvan.

Exportadvies: Keuze exportpartner

Een heel belangrijke keuze, maar ook een heel lastige! Ook bij dit onderdeel van uw strategie is het verstandig goed uit te zoeken met wie u zou willen samenwerken en wat van die partij(en) de achtergrond is. Samen met u stellen wij criteria op, waaraan een buitenlandse partner moet voldoen. Op die manier ontstaat een overzicht van kandidaten, vanwaaruit we dan een ‘top 3’ kunnen maken. Vanaf dat moment kunt u weer verder met de volgende stap: het invullen van de samenwerking met die exportpartner. Ook daar zijn wij u graag van dienst.

IBD kan voor u bijvoorbeeld de geselecteerde kandidaten benaderen om te verkennen of samenwerking een optie is. Of die bedrijven daadwerkelijk te bezoeken. Of onderzoek doen naar de reputatie van het bedrijf, naar de financiële gezondheid ervan. Is het contact eenmaal gelegd en is samenwerking aan de orde, dan kunnen wij u terzijde staan bij de start van de zakelijke activiteiten, het contract opstellen, onderdelen als logistiek en financiën helpen organiseren