Als u vragen heeft neem dan contact met ons op.

Productpositionering: sleutel tot succes

Uw exportambities legt u vast in een gedegen strategie: de basis van al uw handelen.

U hebt de kennis over uw product en uw bedrijf, IBD weet als geen ander wat de ingrediënten zijn van zo’n strategie. In samenspraak komt een uitgebalanceerd exportadvies tot stand.

Het adviestraject start met een analyse van de exportpotentie van uw bedrijf en een marktverkenning. Waar liggen internationaal de grootste kansen? Wie zijn de concurrenten en geschikte partners? Welke entreestrategie past bij uw internationale beleid?

Is uw exportstrategie eenmaal vastgesteld, dan kan IBD ook een rol nemen bij de uitvoering daarvan.

Positionering

Het positioneren van uw product voor de juiste doelgroep is uw sleutel tot succes. Wanneer er bij de initiële positionering verkeerde keuzes worden gemaakt, zult u later in een dure herpositioneringscampagne uw fouten moeten corrigeren. Het is beter om iets langer na te denken en dan de juiste keuze te maken. IBD beschikt over een aantal specialisten met grote ervaring in creatieve productpositionering en kan u helpen bij het maken van uw plannen.

Vaak is het noodzakelijk per markt uw concept aan te passen. Dat heeft nogal eens te maken met de lokale eisen en regelgeving. IBD heeft de ervaring om zulke aanpassingen uit te voeren.

Wanneer u de behoefte hebt om u te onderscheiden kan het creatieve vermogen van IBD voor u van nut zijn. Een product moet een zekere behoefte bevredigen en dat beter doen dan vergelijkbare producten van anderen. Wanneer uw klanten de overtuiging hebben dat uw product beter aansluit bij hun behoeften dan andere producten kunt u grotendeels ontsnappen aan invloeden die uw marktaandeel belagen. Wij analyseren wat een product kan doen, welke verwachtingen een klant heeft en geven op basis daarvan een product een unieke identiteit.